Despre

Bine ați venit la Ungheni, poarta de vest a Republicii Moldova

Organizația JCI Ungheni este încântată să găzduiască prima Conferință internațională în Republica Moldova 2019. Evenimentul ”Discover JCI Moldova”, dedicat tinerilor antreprenori și începătorilor antreprenori, dar și profesioniști, precum și liderilor din JCI internațional, dar și cei care împărtășesc aceleași valori ale organizației, va avea loc la Ungheni, la hotar cu Uniunea Europeană. Într-un efort comun de colaborare a tinerilor antreprenori și mai mulți oameni de afaceri din Republica Moldova, JCI Moldova, împreună cu JCI Ungheni organizează un eveniment menit să construiască colaborări de afaceri la nivel internațional, să promoveze pe scara internațională experiențele antreprenorilor, să organizeze un schimb de experiență între oamenii din JCI INTERNAȚIONAL și să ofere informații utile! În cursul a trei zile, invitații vor putea discuta teme legate de afaceri și schimb de bune practice. Oamenii de afaceri din JCI vor putea asculta exemple de succes și vor avea șansa de a descoperi Moldova prin diverse activități.

Nu trebuie să rateze evenimentul:

 • Tinerii activi în căutare de idei și practice Know-how
 • Tinerii antreprenori, care doresc să se extindă la nivel internațional
 • Cetățenii activi, care caută inspirație, cunoștințe și se implică in comunitățile lor

Speaker-ii noștri:

 • sunt antreprenori cu experiență
 • sunt profesioniști de afaceri din diverse domenii
 • sunt liderii JCI experimentați

About

Welcome to Ungheni, the western gate of the Republic of Moldova

JCI Moldova and JCI Ungheni, together with a group of entrepreneurs from Republic of Moldova is organizing an event made to build business relations at an international level, to promote our entrepreneurs’ experience internationally, to organize a know-how exchange between JCI people and offer a wide range of useful knowledge to our members! ”Discover JCI Moldova” International Conference is dedicated to young entrepreneurs, as well as to international leaders from JCI, but also to those who share the same values will take place in Ungheni, the West Gate to Moldova! For 3 days, the participants will be able to discuss business related subjects and exchange good practices. Business people from JCI will participate at panels and hear success stories from other entrepreneurs and will have the chance to discover the JCI community through several activities. Why you should participate at our international conference?

 • You will have access to a network of national and international partners which you could explore both for your local organization’s purposes but also for your business.
 • Come together with your team and have a memorable team-building;
 • You will get to know new people, grow as an individual and learn something new;
 • You want to get involved in national and international projects;
 • You want to be part of an environment where you can develop your ideas, projects and business!

Vineri, 23 august 2019

Time session speaker(s)
10:00 - 18:00 Înregistrarea și cazarea participanților -
18:00 - 19:00 Cina -
20:00 - 22:00 Seară tradițională: ”Bine ați venit în Moldova”. Întâlnire cu primarul mun. Ungheni – Alexandru Ambros
Pensiunea “La Crama”
-
23:00 - 00:00 Plecare la Hotel -

Friday, 23 August 2019

Time session speaker(s)
10:00 - 18:00 Registration and accommodation of participants -
18:00 - 19:00 Dinner -
20:00 - 22:00 Traditional evening: "Welcome to Moldova". Meeting with the Mayor of Ungheni - Alexandru Ambros
Pension “La Crama”
-
23:00 - 00:00 Departure to the Hotel -

Sâmbătă, 24 august 2019

Time Session 1 Session 2
08:00 - 09:00 Mic Dejun -
09:00 - 09:30 Deschiderea Conferinței Discover JCI Moldova JCI: Istorie, misiune, viziune, valori.
Ana Boișteanu, Președinte JCI Moldova 2019
-
09:30 - 12:30 Panel de business: ”Business și oportunități de investiții în Republica Moldova”
Excursie - prezentare Zona Economică Liberă Ungheni
-
11:15 - 11:30 Pauză de cafea -
13:00 - 14:00 Prânz – Restaurant Magadan -
14:00 - 16:00 Panel de business: „Istorii de succes. Pasiunea în business”
Speakeri:
1) Alexei Kishlaru
2) Olga Melniciuc
3) Tatiana Colesnic

3 businessmeni de succes care vor vorbi
despre istoriile lor, cum au reusit
si cat este pasiunea de importanta pentru a reusi

-
16:00 - 19:00

Excursie la Rezervația ”Plaiul Fagului”.

Degustarea din bucatele tradiționale și vinul autentic moldovenesc de pe meleagurile raionului Ungheni.

Adunare Generală:
JCI Moldova
JCI Ungheni
JCI Chisinau
JCI Rezina
*doar pentru membrii de board-uri național și locale
19:00 - 20:00 Cina -
20:00 - 21:00 Business Networking Event -
21:00 - 23:00 JCI Party - Piscina BIOHIM, Ungheni -

Saturday, 24 August 2019

Time Session 1 Session 2
08:00 - 09:00 Breakfast -
09:00 - 09:30 Opening of Discover Conference JCI Moldova JCI: History, Mission, Vision, Values.
Ana Boișteanu, President of JCI Moldova 2019
-
09:30 - 12:30 Business Panel: "Business and Investment Opportunities in the Republic of Moldova"
Excursion - presentation Ungheni Free Economic Zone
-
11:15 - 11:30 Coffee break -
13:00 - 14:00 Lunch - Restaurant Magadan -
14:00 - 16:00 Business Panel: "Success Stories. Passion in Business "
Speakers:
1) Alexei Kishlaru
2) Olga Melniciuc
3) Tatiana Colesnic

3 successful businessmen who will speak
about their history, how they did
and how passionate it is to succeed

-
16:00 - 19:00

Excursion to Plaiul Fagului Reservation.

Tasting of the traditional dishes and the authentic Moldovan wine from the area of Ungheni district.

General Assembly:
JCI Moldova
JCI Ungheni
JCI Chisinau
JCI Rezina
*only for members of national and local boards
19:00 - 20:00 Dinner -
20:00 - 21:00 Business Networking Event -
21:00 - 23:00 JCI Party - Pool BIOHIM, Ungheni -

Duminică, 25 august 2019

Time session
08:00 - 09:00 Mic Dejun
09:30 - 10:00 Plecarea spre Mileștii Mici
12:30 - 17:00 Mileștii Mici: Excursie, prânz și degustare vinuri moldovenești
18:00 - 19:00 Plecarea participanților

Sunday, 25 August 2019

Time session
08:00 - 09:00 Breakfast
09:30 - 10:00 Departure to Milestii Mici
12:30 - 17:00 Mileștii Mici: Excursion, lunch and tasting of Moldovan wines
18:00 - 19:00 Departure of participants
Locația

Ungheni

Bine ați venit în Moldova! Municipiul Ungheni.

Republica Moldova este o ţară pitorească în Europa de Est, între România şi Ucraina. Ușor de recunoscut pe harta Europei, grație strugului de poamă cu care se aseamănă. Este o țară unde natura domnește profund. Plină de păduri, rezervații, Codrii Moldovei - o adevărată bijuterie, festivaluri tradiționale în natură, toate acestea vă lasă cu emoții profunde.

Unul din evenimentele JCI, din cadrul conferinței, va avea loc la rezervația ”Plaiul Fagului”, în inima codrilor. Rezervația științifică Plaiul Fagului este o arie protejată amplasată în raionul Ungheni, în apropiere de satul Rădenii Vechi, din Republica Moldova. Are o floristică și o faună unicală.

Veți gusta din bucătăria tradiţională moldovenească, care este o adevărată măiestrie a oamenilor de prin aceste părți. Veți cunoaște din tradițiile culinare și, în general, cele moldovenești. Și pentru că vinul este cartea de vizită a Republicii Moldova. În cea de-a treia zi, vom vizita unul din beciurile din țară ”Mileștii Mici”. Are o lungimea de zeci de kilometri, iar colecțiile cuprind milioane de sticle de vin. Ba mai mult, aceast beci este înscris în Cartea recordurilor Guinness!

În Republica Moldova, din orice colț al lumii, puteți veni cu avionul. Iar de la aeroportul din Chișinău, transportul public este la dispoziția dumneavoastră. De la Chișinău spre Ungheni aveți de parcurs 100 de kilometri. De la Iași, pentru cei ce vin din România sau de la aeroportul din Iași, sunt 45 de kilometri. Municipiul Ungheni este gata să găzduiască și să vă primească cu drag la conferință.

Majoritatea timpului îl vom petrece în natură. Fiindcă natura țării noastre inspiră oamenii la odihnă activă. Vă invităm la o nouă experiență , una de neuitat și. Ne dorim să descoperiți autenticitatea noastră, iar evenimentul să vă lase cu impresii bune.

Ungheni este un important oraș cu statut de municipiu din partea central-vestică a Republicii Moldova, reședință a raionului omonim. Localitatea este situată pe malul estic al Prutului, în dreptul satului omonim din România, cu care a alcătuit în trecut aceeași localitate. Situația geografică specială, la răscruce de drumuri, a constituit cheia pentru ascensiunea Ungheniului la statutul de urbe. Datorită unei atare așezări, s-a decis în anii '70 ai secolului XIX construcția căii ferate Chișinău – Iași, care să treacă prin Ungheni.

Orașul se află la o distanță de 105 km de municipiul Chișinău, la 85 km de municipiul Bălți și la 45 km de municipiul Iași (pe automagistrală și la 21 km pe calea ferată). Cu o populație de peste 38 de mii de locuitori (2016), este al 7-lea oraș ca mărime din țară și cel mai mare din Regiunea de Dezvoltare Centru. Ungheniul este principalul candidat la statutul de nou municipiu al R. Moldova, având mari progrese în urbanism.

Location

Ungheni

Welcome to Moldova! Ungheni municipality.

The Republic of Moldova is a picturesque country in Eastern Europe, between Romania and Ukraine. Easily recognizable on the map of Europe, thanks to the likeness of grapes. It is a country where nature reigns profoundly. Full of forests, reserves, Codrii Moldovei - a real jewel, traditional festivals in nature, all this leaves you with deep emotions.

One of the JCI events at the conference will take place at Plaiul Fagului Reserve, in the heart of Codres. The Plaiul Fagului Scientific Reserve is a protected area located in Ungheni district, near the village of Rădeniţa Vechi, Republic of Moldova. It has a unique flora and fauna.

You will taste traditional Moldovan cuisine, which is a true mastery of the people through these parts. You will know from culinary traditions and, in general, Moldovan ones.

And because wine is the business card of the Republic of Moldova. On the third day, we will visit one of the cellars in the country "Milestii Mici". It has a length of tens of kilometers, and the collections contain millions of bottles of wine. Moreover, this cellar is inscribed in the Book of Guinness Records!

In the Republic of Moldova, from any corner of the world, you can come by plane. And from Chisinau airport, public transport is at your disposal. From Chisinau to Ungheni you have to travel 100 kilometers. From Iasi, for those coming from Romania or from Iasi airport, there are 45 kilometers.

The city of Ungheni is ready to host and welcome you to the conference. Most of the time we spend it in nature. Because the nature of our country inspires people to active rest. We invite you to a new experience, an unforgettable experience. We want you to discover our authenticity, and the event will leave you with good impressions.

Ungheni is an important city with the status of a municipality from the Central-Western part of the Republic of Moldova, a residence of the same district. The locality is located on the eastern bank of the Prut River, in front of the homonymous village in Romania, with which it has made the same place in the past. The special geographical situation at the crossroads was the key to the rise of Ungheni to the urban status. Due to such a settlement, it was decided in the 1970s of the 19th century to build the Chisinau - Iasi railway line, to pass through Ungheni.

The city is 105 km away from Chisinau, 85 km from Balti municipality and 45 km from Iasi (on the motorway and 21 km from the railway). With a population of over 38,000 inhabitants (2016), it is the 7th largest city in the country and the largest in the Center Development Region. Ungheniu is the main candidate for the status of a new municipality of Moldova, having great progress in urbanism.

Mileştii Mici

Milestii Mici (Guinness World Records)

ÎS CVC ,,Mileştii Mici” dispune de o colecţie de vinuri care a marcat faima întreprinderei pe piaţa internă şi pe arena internaţională a vinurilor.

În luna august a anului 2005, ,,Colecţia de Aur” Mileştii Mici a fost recunoscută de Guinness World Recordsca fiind cea mai mare colecţie de vinuri din lume şi numără cca 1,5 mln. de butelii. Tot în același an este declarată de Parlamentul RM „Patrimoniul Cultural-Naţional al Republicii Moldova”.

Vinurile de colecţie cu marca comercială ,,Mileştii Mici” sunt vinuri excepţionale, cel mai vechi datînd din 1972. Rafinatele vinuri albe, cum ar fi: „Sauvignon 2013”, viguroasele vinuri roşii ,,Cabernet-Sauvignon 1987”, „Codru 1987”, sau delicatele vinuri de desert ,,Auriu 1986”, ,,Trandafirul Moldovei 1986” sunt apreciate la cel mai înalt nivel de vinificatorii din întreaga lume.

Mileştii Mici

The CVC "Milestii Mici" has a wine collection that marked the enterprise's fame on the domestic market and on the international wine arena.

In August 2005, Milestii Mici's Gold Collection was recognized by Guinness World Recordsca, being the largest wine collection in the world, with about 1.5 million dollars. of cylinders. Also in the same year is declared by the Parliament of the Republic of Moldova "National Cultural Patrimony of the Republic of Moldova".

Collectible wines with the trademark "Mileştii Mici" are exceptional wines, the oldest one dating back to 1972. Refined white wines such as "Sauvignon 2013", vigorous red wines, "Cabernet-Sauvignon 1987", "Codru 1987" , or the delicate dessert wines, "Auriu 1986", "The Rose of Moldova 1986" are appreciated at the highest level of winemakers around the world.

M1

JCI International Member
(all inclusive)

 • Participation at the Conference
 • Two nights in the hotel, double room accommodation (you will be sharing it with someone)
 • All meals included
 • Transportation from Chisinau or Iasi Airport to Ungheni
 • Transporation in the city
 • Winetour&Lunch at Mileștii Mici (see agenda)

220,00€

BUY TICKET

M2

JCI MD Member

 • Participarea la conferință
 • Cazare la unul dintre membrii JCI Ungheni
 • Toate mesele incluse
 • Transportul intern pe perioada conferintei
 • Excursie si pranz la Milesti Mici (850 MDL aditional)

1300,00MDL

Rezervează

N3

Non JCI Member

 • Participarea la conferință
 • Cazare in Hotel 2*
 • Toate mesele incluse
 • Transportul intern pe perioada conferintei
 • Excursie si pranz la Milesti Mici (850 MDL aditional)

1 600,00MDL

Rezervează